Fakturačné údaje:

Obchodné meno: Renáta Zgolová – MaxDecor
Sídlo firmy a korešpodenčná adresa: 17.novembra 3750/188, 080 01 Prešov
Telefón: 0944 756 088
IČO: 43876811
DIČ: 1025915737
DPH: nie som platcom DPH
Okresný úrad Prešov – Číslo živnostenského registra: 750-30762
www: www.svadobnepohare.eu, www.svadobnepohare.com
email: info@svadobnepohare.eu

Call Now Button